Sebastian Szczepanowski

psychoterapeuta

(terapia indywidualna dorosłych i młodzieży, terapia par oraz terapia rodzin)

tel.: +48 71 749 67 59

mail: s.szczepanowski@psychoterapia-promente.pl

Pracę w obszarze zdrowia psychicznego rozpoczął w roku 2005.
W terapii indywidualnej pracuje metodą psychodynamiczną. Psychoterapię par i rodzin prowadzi w oparciu o podejście systemowe. Swoją pracę superwizuje u mgr Ilony Kołbik, superwizora certyfikowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

W swojej pracy kieruje się Kodeksem Zasad Etycznych Psychoterapeuty.

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, podyplomowego, czteroletniego Studium Psychoterapii Integracyjnej w Instytucie Treningu i Edukacji Psychologicznej w Krakowie oraz Studium Treningu Grupowego, Wiedzy o Człowieku, Jego Rozwoju i Psychopatologii. 
W chwili obecnej doskonali swoje umiejętności jako słuchacz pięcioletniego Studium Systemowej Terapii Rodzin prowadzonego przez Zakład Terapii Rodzin przy Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego przygotowującego do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swą wiedzę w obszarze psychologii klinicznej doskonali w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu.

Uczestnik wielu treningów rozwoju osobistego oraz szkoleń i warsztatów terapeutycznych (m.in. “Analiza genogramu”, “Sen i analiza marzeń sennych”, “Poradnictwo bez oporu Johna Enrighta”, “Kształcenie i doskonalenie umiejętności trenerskich i consuellingowych”, "Praca z ofiarami wykorzystania seksualnego - diagnoza, interwencja, terapia"). Doświadczenie zdobywał pod okiem m.in. dr n. hum Doroty Stolarskiej, mgr Elżbiety Wojtaszek-Gazdy, mgr Andrzeja Szulca, mgr Bernadetty Janusz, mgr Janusza Kitrasiewicza, dr. n. med Katarzyny Wrzesień, mgr Anny Abakumowicz, Alessandry Petrone (Instituto di Gestalt Consueling „Miriam Polster” – Florencja), mgr Ilony Kołbik, dr Marii John-Borys, prof. dr hab. nauk med. Bogdana de Barbaro

Sebastian Szczepanowski - ZnanyLekarz.pl