Cennik

Konsultacja indywidualna: 150 zł

Psychoterapia indywidualna: 150 zł / sesja

Konsultacja małżeńska / par / rodzin: 200 zł

Psychoterapia małżeńska / par / rodzin: 200 zł / sesja

Psychoterapia małżeńska / par / rodzin z dwoma terapeutami: 300 zł /sesja

Socjoterapia (grupa terapeutyczna): 50 zł / sesja

Konsultacja psychiatryczna: 110 - 150 zł

Jedna sesja / konsultacja indywidualna trwa 50 min. Par, małżeństw lub rodzin 80 min.

Zwykle pierwsze spotkania terapeutyczne maja charakter konsultacyjny, w ich trakcie ustalana jest długość, częstotliwość oraz indywidualna specyfika psychoterapii.