Psychoterapia indywidualna

W naszych gabinetach w terapii indywidualnej korzystamy z podejścia psychodynamicznego.

To metoda leczenia zaburzeń psychicznych oparta na założeniach teorii psychoanalizy. Zgodnie z nią, przyczyną cierpienia i problemów przeżywanych przez Pacjenta w życiu bieżącym są konflikty i popędy, zlokalizowane w nieświadomej części psychiki, zablokowane przez wewnętrzną „cenzurę”. Niedopuszczenie przez mechanizmy obronne, tego co nieświadome w obszar świadomości i skutkiem tego, uniemożliwienie realizacji pragnień i potrzeb, powoduje iż szukają one innej drogi wyjścia. Tą drogą okazują się być wszelkiego rodzaju objawy neurotyczne, przejawiające się pod postacią depresji, zaburzeń odżywiania, kłopotów ze snem, stanów lękowych czy obniżonego poczucia własnej wartości.

Podejście psychoterapii psychodynamicznej koncentruje się wokół koncepcji, że u Klienta (Pacjenta), niedostosowanie funkcjonowania do wymagań stawianych przez życie jest w dużej mierze nieświadome. Ten proces ma swój początek we wczesnym dzieciństwie, rozwija się przez dalszą część życia i w końcu skutkuje dysonansem w codziennym życiu. Psychoterapeuta zorientowany psychodynamicznie najpierw interweniuje w celu złagodzenia przeżywanego przez Pacjenta cierpienia, a następnie pomaga Mu zwrócić uwagę na istniejące niedostosowania by w końcu, razem z Pacjentem popracować nad rozwinięciem sposobów i strategii prowadzących do trwałej zmiany w przeżywaniu, odczuwaniu oraz działaniu w bieżącym życiu.