Ewa Kłosińska

psychoterapeutka i seksuolog

(seksuologia, psychoterapia)

Psycholog, psychoterapeuta i seksuolog w trakcie certyfikacji.

Ukończyła Studia z dziedziny Seksuologii organizowane przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doskonali swoje umiejętności terapeutyczne w  5-letniej Szkole Psychoterapii przy Zakładzie Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest w trakcie uzyskiwania tytułu Specjalisty Psychologii Klinicznej, w trakcie 4-letniego szkolenia. Uczestnik wielu konferencji krajowych i międzynarodowych z dziedziny psychoterapii i psychiatrii. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Terapii Rodzin PTP.

Pracuje w Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym, wcześniej także w tamtejszej Poradni Zdrowia Psychicznego. Od kilku lat prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną.

Specjalizuje się w terapii osób dorosłych. Pomaga osobom z trudnościami i zaburzeniami natury seksualnej. Prowadzi terapię par zgłaszających się z trudnościami w relacjach, a także sferze seksualnej. Pracuje z osobami będącymi w kryzysach, cierpiących z powodu trudności psychologicznych z objawami depresji, schizofrenii, zaburzeń nerwicowych- lękowych, otępiennych, zaburzeń osobowości. Pracuje także z rodzinami z doświadczeniem choroby psychicznej.  Oferuje psychoterapię, diagnostykę psychologiczną, psychoedukację, wsparcie psychologiczne.

W pracy kieruje się zasadami kodeksu etycznego psychoterapeuty. Pracę poddaje regularnej superwizji indywidualnej, korzysta także z superwizji grupowej.

  • tel.: +48 668 357 711

mail: ewa.klosinska@gmail.com

Ewa Kłosińska - ZnanyLekarz.pl